KOSGEB Destek Bölgeleri ve Destek Oranları

KOSGEB Destek Bölgeleri ve Destek Programı

KOSGEB Destek Programı yapılmasının asıl amacı ülkenin çalışma alanında ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin hatta kadınların ve engellei vatandaşların bu alana katkısını ve verimliliğini artırmak, bulundukları iş alanında piyasalarda rekabet güçlerini yükseltmek ve onları her alanda eğitmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından her bölgede uygulanır. Bu programın kendi içinde işleyiş durumu ve yerine getirilmesi gereken şartları bulunmaktadır. En çok merak edilen ise KOSGEB Destek Bölgeleri ve bu bölgelere verilecek olan hibe oranlarıdır.

KOSGEB Destek Programı Koşulları

KOSGEB Destek Bölgeleri olarak bu programdan yararlanma koşulları şu şekildedir:

1) Destek programına dahil olmak isteyen işletme KOSGEB Veri Tabanında yer almalıdır.
2) KOSGEB Birimine başvuru yapan işletme, KOSGEB destek programına kabul edildiği zaman, bu işletmeden ilgili koşulları yerine getireceğine dair bir taahhütname alınır.
3) İşletmenin programa dahil olması için istenen taahhütnameyi vermesi halinde, taahhütnamenin KOSGEB Birimi tarafından kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

KOSGEB Destek Bölgeleri kapsamında bulunan illerde ilgili programın geçerlilik ve kullanım süresi her işletme için 3 (üç) yıldır.

İlk üç yıllık süre tamamlandıktan sonra, işletmenin kendi talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında işletmeye
kullandırılan KOSGEB destek miktarları dikkate alınmaz. Ancak işletmenin bulunduğu bölge dikkate alınarak destek oranı kapsamında yeni teşvik oranı tanımlaması yapılır.

KOSGEB Eğitimleri İşletmeler için Değerlidir.

KOSGEB tarafından gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması ve çalışması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Düzenlenen KOSGEB eğitimleri sonucunda da girişimcilere cinsiyetine ve işletmelerinin bulunduğu bölgesine göre farklı değişen oranlarda destek verilir.

İl Bazında KOSGEB Destek Bölgeleri

KOSGEB 1. teşvik bölgesinde bulunan iller: İstanbul, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya, Ankara, Muğla.

KOSGEB 2. teşvik bölgesinde bulunan iller: Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Konya, Kırklareli, Kayseri, Isparta, Edirne, Denizli, Çanakkale, Bolu, Aydın, Adana.

KOSGEB 3. teşvik bölgesinde bulunan iller: Bilecik, Burdur, Balıkesir, Karabük, Gaziantep, Karaman, Mersin, Manisa, Samsun, Zonguldak, Uşak, Trabzon.

KOSGEB 4. teşvik bölgesinde bulunan iller: Bartın, Artvin, Amasya, Afyonkarahisar, Çorum, Elazığ, Düzce, Hatay, Erzincan, Kastomonu, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Kırşehir, Sivas, Rize, Nevşehir.

KOSGEB 5. teşvik bölgesinde bulunan İller: Bayburt, Aksaray, Adıyaman, Giresun, Erzurum, Çankırı, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Ordu, Niğde, Kilis, Sinop, Tokat, Osmaniye, Yozgat, Tunceli.

KOSGEB 6. teşvik bölgesinde bulunan iller: Batman, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Iğdır, Kars, Hakkari, Muş, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Bozca ada ve Gökçe Ada.

KOSGEB Girişimci Destek Oranları (2017)

2017 yılı için KOSGEB Destek Oranları:

KOSGEB’in 1. ve 2. bölgesinde bulunan illerde erkekler %60 oranında, kadınlar ve engelliler ise %80 oranında destek alır.

KOSGEB’in 3. 4. 5. ve 6. bölgesinde bulunan illerde erkekler %70 oranında, kadınlar ve engelliler ise %90 oranında destek alır.

KOSGEB Destek Bölgeleri Ödemeleri

KOSGEB Destek bölgeleri için ödemeler konusunda da yerine getirilmesi gereken koşullar blunmaktadır.

1) İşletme, proje dokümanında yer alan faaliyetlere ilişkin raporlar ile bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri KOSGEB Birimine sunar ve KOSGEB Birimi tarafından faaliyet raporu ile harcama belgeleri incelenir ve değerlendirilmeye alınır.

2) Faaliyet raporu ile harcama belgelerinin inceleme sonucunda uygun bulunması halinde, işletmenin banka hesabına KOSGEB destek ödemesi yapılır.

KOSGEB Destek Bölgeleri Diğer Hususlar

KOSGEB Destek Bölgeleri kapsamında destek alma konusu tabii ki hassastır. İlgili şartları yerine getirmek de önemlidir. Ancak her şekilde sonuç olarak başvurusu reddedilen işletme, aynı proje için başka KOSGEB Birimine başvuru gerçekleştiremez. KOSGEB Destek Bölgeleri dahilinde ikinci bir işletme için de ayrıca başvuru yapılmaz. KOSGEB her şekilde işletmenin proje sunumu kapsamında çalışmalarına devam edip etmediğini kontrol edebilir. Başarısızlık olsa da destek geri alınmaz ancak rapor verilir.

Proje kapsamında işletme devri yapılması durumunda KOSGEB projenin devamı ya da sonlandırılması ile ilgili karar verecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir