Hibe Nedir?

hibe nedir hibe ne demektirHibe nedir yazısını, hibe hakkında öğrenmek istediklerinizi öğrenebileceğiniz bir sayfa oluşturmak adına hazırladık. Hibe, hibe destekleri, hibe teşvikleri türleri vb. konuları aşağıdaki alt başlıklardan öğreneceksiniz. Hibe destekleri hakkında oluşturduğumuz en temel başlıklar şu şekildedir:

 • Hibe Nedir? Ne Demektir?
 • Hibe Destekleri Nelerdir?
 • Hibe Hangi Şartlarda Alınır?

Hibe Nedir? Ne Demektir?

Hibe, devletin üretimi ve kalkınmayı hızlandırmak adına özel ve kamu kuruluşlarına herhangi bir geri ödeme beklenmeksizin yapmış olduğu desteklerdir.

Hibeler;devletin belirlediği stratejik öneme sahip öncelikli sektörlere verilmekle birlikte sanayi , tarım ve hayvancılık sektöründe kilit roller üstlenmeye başlamıştır.Kalkınma ajansları , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı , Kosgeb benzeri devlet kurumları ve oluşturulan projeler aracılığıyla  Avrupa Birliği fonlarından alınan desteklerle; gelişmekte ve büyümekte olan sektörlere itici ve ateşleyici güç olmakla birlikte hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşan üreticiyede katkıda bulunarak kırsal kalkınmaya destek olmaktadır .

Sanayi sektörü gözüyle Hibe Nedir ?

Ülkemizin gelişmekte ve değişmekte olan sanayisi ile yeni gelişen sektör kolları , dolayısıyla yeni kurulan işletmeler ve sektörlerin AR-GE yatırımları ; kosgeb projeleri aracılığı ile finanse edilebilmektedir . İşletmeler açısından hibe nedir denildiğinde genellikle nakit ödemeler ve faizsiz krediler olarak algılanmakta dolayısıyla alınabilecek hibe niteliğinin kısıtlı görülmemesi ; kuruluş yeri , arsa tahsisi ve  vergi muaflığı gibi ayrıcalıklarında hibe çatısı altında yer aldığı işletmeler için göz ardı edilmemelidir .

Tarım için Hibe Nedir?

Kırsal kalkınmaya destek olmak adına çifçilere yeni ve teknolojik tarım makineleri kazandırmak ayrıca ekilen ürünlerin çeşitli sebeplerden yanması ve bozulması sonucu mağdur çiftçiyi korumanın yanında küçük çiftçiyi orta ve üst gelir seviyesine atlatabilmek  adına belirli koşulları sağlamak şartıyla geri ödeme beklenmeksizin yapılan desteklerdir  . Çiftçi için hibe nedir denilince aklına şu gelmelidir ;satın alacağı traktörün , pulluğun fiyatının belirli bir yüzdelik kısmını devletin ödemesi ayrıca ürününün doğal  afetlerle bozulması sonucu zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve ertesi yıl tekrar ürün ekebilmesi için devletten destek ödemesi alabilmesidir.

Hayvancılık bakış açısından Hibe Nedir ?

Ülkemizde yaygın olarak küçük ve büyük baş hayvancılık yapılmakta ve ülkemiz sınırları içerisinde yer alan hayvan genetik kaynaklarını korumak adına verimi düşük olan hayvan soylarınında korunması için devlet kurumları her yıl belirli miktarlarda hibe ödemelerinde bulunabilmektedir . Türkiye’de kaybolmaya yüz tutmuş , üretici tarafından verimi düşük görülen , hayvan soylarının geleceği garanti altına alınmaya çalışılmış yükselen maliyetlere karşı üreticiyi daha az etkilenir hale getirmek amaçlanmıştır bu desteklerin yanında  gündemde olan diğer bir önemli konuda üreticiye yapılması planlanan mazot desteğidir . Hayvancılık ve tarımda yüksek maliyet olarak yer alan mazot giderinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması ile üreticilerinnin rahat nefes alabilmesi ve maddi olarak darboğaza girmemesi hedef olarak belirlenmiştir .

Hibe Destekleri Nelerdir ?

 • Kosgeb bünyesinde yer alan yatırım ve proje destekleri
 • Avrupa Birliği fon destekleri
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı bünyesine yer alan destekler
 • Türkiye Kalkınma Bankası destekleri
 • Tarım ve hayvancılık destekleri
 • Tübitak projesi destekleri
 • Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı destekleri
 • Kalkınma Ajansı destekleri

Hibe Hangi Şartlarda Alınır ?

Hibe desteğinde bulunan kurumlar ; gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve tümüyle faydalandırabilmek  adına hibelerin çeşidine ve niteliğine  göre farklı şartlar isteyebilmektedir . Koşullar içerisinde ilk aranan  ” Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ” şartıdır ayrıca ilgili kurumun veri tabanına kaydolmak , düzenlediği eğitime katılmak veya hibe projesi hazırlamak değişen koşullardan bazılarıdır .

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir