Ülkemizde yeni bir iş kurmayı planlayan ya da yeni iş sahibi olan girişimciler için hibe, kredi ve teşvik olarak farklı kapsamlarda ve şartlarda kurum ve devlet destekleri bulunmaktadır. İşletmeler, esnaf ve çiftçilerin de dahil olduğu destek kalemleri ve şartları her gün farklı şekillerde arttırılmakta ve her daim yeni koşullarla geliştirilmektedir. Önemli olan konu, bu devlet destekleri ile ilgili her gün bülten ve ilanları takip ederek en son bilgiye en doğru adresten ulaşabilirsiniz. Ancak bu şekilde doğru ve sağlıklı bir şekilde başvuru yapılabilir. İşini kurup, büyütüp geliştirerek devlet ekonomisine katkı sağlamak üzere yapılan her girişim devlet ve ilgili kurumları tarafından detaylı olarak değerlendirilir. Hibe ve destekler konusunda ülkemiz adeta bir cennet gibidir, yeter ki doğru iş, doğru başvuru ve doğru bilgi ile yola çıkılsın ve yolda da beklenen şartlar sağlıklı olarak yerine getirilsin.

Devlet Destekleri Hakkında

Devlet ve devletin onay verdiği bazı özel kurum ve kuruluşların birebir olarak hazırlamış olduğu hibe, kredi ve desteklerin neler olduğu konusunda en doğru bilgileri en doğru adreslerden edinebilmek önemlidir. Bu desteklerden uygun şekilde yararlanmak illere, teşvik bölgelerine ve sektörlere göre farklılık göstermektedir. Bu konuda her türlü yardım, destek, danışmanlık ve koçluk için uzman kadrolarımız sizin için en doğru ve sağlıklı bilgilerle sizleri yönlendirmek için çalışmaktadır. Sonuç olarak bu devlet destekleri için doğru noktadan başlamak önemlidir.

Devlet Destekleri Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar

TÜBİTAK Devlet Desteği

Tübitak 1 ile 250 arasında aktif çalışan sayısı olan, ARGE yapan ya da yakın zamanda yapmayı planlayan şirketlere destek olarak verilir. Bu destek geri ödemesiz %50-75 arasında bir oranda işletmeye göe belirlenmektedir.

Destek kalemleri olarak işyerine alınacak alet, malzeme ve sarf giderleri, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ARGE hizmet giderleri, Personel giderleri, seyahat giderleri, işyeri ile ilgili teçhizat, Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent, endüstriyel tasarım tescil giderleri, yayın alım giderleri, yazılım ve programlar, yeminli mali müşavir giderleri, yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri olarak sıralanbilir.

Hazine Müsteşarlığı Devlet Desteği

Hazine Müsteşarlığı, hali hazırda kurulmuş olan işyerlerinde yapılacak yeni yatırımlar için destek verir. Hazine Müsteşarlığı işbirliği ile bölgesel desteklerden yararlanacak 1 yıldan uzun süreli programlanmış yatırımlar için, Ar-Ge ve çevre yatırımlarının finansman maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmaktadır.

Destek kalemleri olarak Gelir vergisi istisnası, Gümrük vergisi istisnası, Harçlar vb. istisnaları, Hazine fonlarından kredi, KDV istisnası, SSK primi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Yatırıma devlet desteği sayılabilir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı Devlet Destekleri

Dış Ticaret Müsteşarlığı yurtdışında mağaza – ofis – depo – showroom açacak şirketlere destek sağlar. Destek ise geri ödemesiz, kalemine göre değişik oranlarda 2,9 milyon dolar kadar hibe olarak bu şirketlere verilmektedir.

Destek kalemleri ise Araba kiralama giderleri, Ar-Ge ve Patent destekleri, Defile-kokteyl-Show organizasyonları, Demirbaş destekleri, Eğitim destekleri, Fuar destekleri, İş ile ilgili numune masraflarının % 70’i, Kalite belgelendirme destekleri, Kira destekleri, Marka tescil destekleri, Pazar araştırma destekleri, Pazar araştırma gezisi masrafları, Promosyon ve eşantiyon giderleri, Reklam panoları gibi Reklam ve tanıtım destekleri, Seminer ve konferans organizasyonları, Sponsorluklar kapsamında ödemeler, Tercüme ve ilgili doküman ve işlem masrafları, TV ve dergi reklamları, etkinliklere Ulaşım ve otel giderlerine destek verilmektedir.

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansı KOBİ – STK – Üniversiteler – Kar amacı güden ya da gütmeyen kurum ve kuruluşlara destek vermektedir.

Destek şekli ise ilgili kurumların açıkladıkları konu başlığına uygun olan projelere geri ödemesiz 400.000 TL – 1 milyon TL arasında belirlenecek şekilde bir tutar hibe olarak vermektedirler. Her il ya da bölgede bulunan kalkınma ajanslarının kendilerine ait olan şartlarına uygun şekilde başvuru yapılmalıdır.

Kırsal Kalkınma Destekleri

Kırsal Kalkınma Destekleri öncelikli olarak tarım ve hayvancılık yapan ya da yapmak üzere iş kuran kişilere destek verir. Destek şekli ise projelere geri ödemesiz hibe ve kredi olarak verilmektedir. İşyerinin yatırım bütçesinin %70 ine kadar geri ödemesiz hibe destek sağlanabilir.

Destek kalemleri ise Tüm Bitkisel Ürünler (Tütün hariç), Hayvansal Ürünler, ev Tüm Su ürünleridir. Ziraat Bankası Tarımsal Kredileri ve AYF Fonlarından kredi sağlanır. Bu kredilerden elde edilen fon ile de destek oranları hazırlanır ve işyeri sahiplerine ödenir.

Türkiye Kalkınma Bankası Destekleri

Türkiye Kalkınma Bankası sanayi, turizm, eğitim, sağlık sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar için destek sağlamaktadır. Bu alanlarda ilgili proje ve girişimlere 2 yıl ödemesiz, 5 yıllık kredi tutarları verilir.

KOSGEB Tarafından Verilen Devlet Destekleri

KOSGEB 1 ile 250 arasında çalışanı olan üretim-hizmet-ticaret üzerine ekonomiye katkı sağlayacak olan işyerlerine destek verir. Desteğin büyük kısmı geri ödemesiz hibe şeklinde olmak üzere, bazı kalemlerde kredi vermektedir.

Destek kalemleri ise Başlangıç sermayesi, Belgelendirme Desteği, Bina tadilatı, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Eşleştirme Desteği, Yönetim ve İşletme Giderleri Desteği, İşletme Kuruluş Desteği, Kira Desteği, Kuruluş Dönemi Makine Teçhizat desteği, ofis donanım, Küçük tadilat, KOSGEB Makine-Teçhizat, Hammadde, Yazılım ve Hizmet, Mobilya Donanım, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Personel Gideri Desteği, Proje Danışmanlık Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Sabit Yatırım Desteği, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği, Tanıtım Desteği, Tasarım Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Destekleridir.

İhracat Bakanlığı Devlet Destekleri

İhracat Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet destekleri, yurtdışına açılma sürecinde bulunan firmalarımıza bu sürecin her aşamasında destek sağlanmasını amaçlayarak devam ettirilir. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer katma zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak; Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir.

 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
 • Eğitim Desteği
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • E-Ticaret
 • Pazara Giriş Belgeleri
 • Fuar Katılım Desteği
 • Düzenlenen İşleme İzin Belgeleri
 • İstihdam Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
 • Markalaşma ve Turquality Desteği
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • Devlet Destekleri Komitesi

Türkiye Cumhuriyeti Dışında Verilen Hibe Destekleri

Avrupa Birliği Tarafından Verilen Destekler

Avrupa Birliği Türkiye’deki Kırsal Kalkınma başta olmak üzere KOBİ’lere, STK’lara ve yeni girişimcilere proje kapsamında harcamaya başlamadan önce destek, kredi ve hibe, teşvik sağlar. Yatırım yapılacak alan, il, sektör ve kuruma göre vade durumu, hibe ve kredi durumu belirlenir. Yapılacak yatırımın bütçesine göre %50 ile %85 oranında AB desteği sağlanır.

Dünya Bankası Destekleri

Dünya Bankası Destekleri tarım, hayvancılık, girişimcilik, AR-GE, inovasyon gibi alanlarda işletmelre uygun olan kredi imkanı sunar. Başvurular proje kapsamında gerçekleşir. Onaylandıktan sonra ödeme, ülkemiz üzerinden yapılır. Gelişmekte olan ve fakir ülkelere dünya bankası sürekli kredi sunmaktadır ve bunun takip ve kontrolünü de yine kendisi yapmaktadır.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işyerleri tarafından yapılacak olan ARGE çalışmalarını destekler. Projelere 1.000.000 dolar tutarında geri ödemeli ve faizsiz kredi verir.